اجرای سوله کوشش رادیاتور پاکدشت
شهریور ۱۵, ۱۳۹۸
اجرای سوله های شهرک صنعتی کاوه پاکدشت
شهریور ۱۵, ۱۳۹۸

اجرای سوله در شهرک صنعتی ایوانکی

اجرای سوله در شهرک صنعتی ایوانکی واقع در صنعت هفتم توسط گروه سوله سازی و پیمانکاری نجفی هشترودی
کارفرما آقای جعفرآبادی
در زیر تصاویری از آن را میتوانید مشاهده نمایید