دیوارکشی شهرک صنعتی جنت اباد
شهریور ۱۵, ۱۳۹۸

اجرای سوله در شهرک صنعتی خاتون آباد

اجرای سوله در شهرک صنعتی خاتون آباد توسط گروه سوله سازی و پیمانکاری نجفی در زیر تصاویری از آن را میتوانید مشاهده نمایید