اجرای سوله های شهرک صنعتی کاوه پاکدشت
شهریور ۱۵, ۱۳۹۸
اجرای سوله در شهرک صنعتی خاتون آباد
شهریور ۱۵, ۱۳۹۸

دیوارکشی شهرک صنعتی جنت اباد

دیوارکشی شهرک صنعتی جنت اباد توسط گروه سوله سازی و پیمانکاری نجفی در زیر تصاویری از آن را میتوانید مشاهده نمایید