اجرای سوله کوشش رادیاتور پاکدشت
شهریور ۱۵, ۱۳۹۸

پروژه شرکت سپید پلاست البرز

اجرای پروژه شرکت سپید پلاست البرز شهرک صنعتی پایتخت پاکدشت توسط پیمانکاری وسوله سازی نجفی